PRL – lata 60-te, cz. 1

Ustrój totalitarny, panujący w latach 50-tych ubiegłego stulecia, nakładał na polskie społeczeństwo wiele ograniczeń. Przejawiało się to w każdym aspekcie życia społeczeństwa, nawet w modzie.

Ludzie zaczynali się przeciwstawiać takiemu stanowi rzeczy i poszukiwać nowych trendów docierających do nas zza zachodniej granicy. Pod koniec lat 50-tych nastąpiła jednak pewnego rodzaju „odwilż” we wzajemnych stosunkach władz i społeczeństwa oraz przyzwolenie władz na niektóre trendy w modzie, które docierały do nas zza granicy, a które to bardzo chętnie przyjmowane były przez polską młodzież.

Na reszcie można było oglądać zachodnie filmy z kreacjami takich gwiazd jak James Dean i Marlon Brando, oraz nosić amerykańskie dżinsy. Jednak szybko, bo już w latach 60-tych nastąpił koniec tej odwilży.

Władza rządząca zapowiedziała wtedy walkę w niewłaściwymi ideologiami szerzącym się wśród młodzieży. Cel miał zostać osiągnięty poprzez wpojenie młodzieży przeświadczenia o tym, że ustrój socjalistyczny i kultura z nim związana jest zdecydowanie lepsza od kultury zachodniej.

News Reporter
Hobby: Reporter