Dostęp do informacji

Kiedyś dostęp do informacji możliwy był wyłącznie poprzez tradycyjne media. Łączyło się to nieraz, i stale łączy w niektórych krajach, z ingerencją państwowej cenzury, a więc tuszowaniem niektórych doniesień i zmieniania ich wydźwięku.

Obecnie, w dobie Internetu, dostęp do informacji jest znacznie ułatwiony, również dzięki mediom społecznościowym. To właśnie na nich opozycyjni działacze i dziennikarze mogą publikować informacje o zdarzeniach niekoniecznie wygodnych dla oficjalnej władzy.

To również doskonałe medium, za pomocą którego zwykli obywatele mogą informować o sytuacji na przykład w mieście ogarniętym rozruchami. Dzięki takim ludziom, którzy umieszczają komentarze oraz swoje amatorskie zdjęcia zrobione na przykład z telefonu komórkowego, świat może dowiedzieć się o sytuacji ludności cywilnej.

To bez wątpienia duża zmiana w stosunku do sytuacji jeszcze sprzed paru lat, kiedy to monopol na takie informacje mieli wyłącznie dziennikarze przebywający na danym terenie. Teraz każdy może stać się takim właśnie informatorem.

News Reporter
Hobby: Reporter