Budowa domku letniskowego. Kiedy można?
www.kotel.com.pl

Budowa domku rekreacyjnego nie jest obarczona tyloma wymogami, co budowa zwykłego, rodzinnego domu do stałego zamieszkiwania. Wymaga jednak niektórych zezwoleń, a w tym pozwolenia na budowę.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić plan miejscowy uchwalony dla danego terenu, a gdy tego nie zrobiono, trzeba postarać się o decyzję o zasadach zabudowy. Gminny plan zagospodarowania przestrzeni musi zezwalać na mieszkalną zabudowę.

W innym wypadku, nie będziemy w stanie uzyskać zezwolenia na budowę domku letniskowego. Obszar objęty planem dopuszcza realizację wyłącznie takiej zabudowy, jaka jest w nim przewidziana.

Jeśli w gminie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest jeden warunek – musi on dopuszczać zabudowę mieszkalną. W przeciwnym razie nie uzyskamy pozwolenia na budowę.

Na obszarze objętym planem można bowiem realizować tylko taką zabudowę, jaką w nim przewidziano. Trudność z uzyskaniem pozwolenia na budowę domku rekreacyjnego może pojawić się na terenach, które w planie określono jako rolne.

Budynek, który chcemy postawić na takich terenach musi być elementem zabudowy zagrodowej.

News Reporter
Hobby: Reporter